Vyhledávání 

trida po_2012_2_30x45res.jpg

Stránka třídy 3.B

Pokojné Vánoce a šťastný nový rok 2018!

V novém roce se sejdeme 3.1.2018.

 

21.12. a 22.12. vyučování končí v 11.35h.

 

 

5.12. 2017 malování na bločky 

29.11.2017 vánoční výstava  v KC, zdobení perníků, výroba anděla.

 

Konzultační hodiny: středa  7:15 - 7:40, po telefonické domluvě kdykoliv.

Od 21.9.2017 začínáme chodit na plavecký výcvik, kdo nebude chodit, musí mít potvrzení od lékaře.

Vybíráme peníze - zápis v ŽK.

Dohlédněte, prosím, že všechny učebnice a sešity mají žáci obalené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítám Vás v novém školním roce 2017/2018

Konzultační hodiny v tomto roce budou :

Pro rodiče : čtvrtek 7.15 - 7.40 dle  telefonické domluvy 

Dbejte na seznam sešitů, aby žáci měli do všech předmětů pomůcky, obalené učebnice a sešity. 

Do 18.9. vybíráme peníze (zapsané v žákovské knížce)

Od 21.9. 2017 začíná plavecký kurz. Kdo nebude plavat, musí mít potvrzení od lékaře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6.

Příští týden ve dnech 19.,20. a 21.6. se bude celá třída účastnit Týdne sportu - s sebou si mají žáci vzít učebnici českého jazyka, školní sešit ČJ, prac. seš. prvouky, žákovskou knihu, poznámkový blok, psací potřeby a penál. Ve dnech 22. a 23.6. bude probíhat normální výuka podle rozvrhu. Žáci, kteří v těchto dnech soutěží za školu si připravené pomůcky nechají ve třídě. Výuka bude zkrácena, přesné informace žáci obdrží v pátek 16.6.

Učivo v týdnu od 12.6.- 16.6. 2017 (poslední avizované učivo na stránkách)

Matematika -  v pondělí 12.6.- závěrečná písemná práce, do konce týdne dokončení prac. seš., geometrie - opakování, odevzdání obou velkých sešitů (budeme pokračovat ve 4.roč.)

Český jazyk  - procvičování pravopisu po obojetných souhláskách - doplň. cvičení, částice a citoslovce, opakování slovních druhů - určování, dokončení prac.sešitu, ve středu SLOH - str.112 a str.125 - práce s články, do pátku mají děti odevzdat čtenářské deníky se záznamy alespoň dvou přečtených knih

Prvouka - člověk v tísni, v bezpečí - str.66, 67 a 68, v pátek závěrečný test - člověk

 

 Prosím rodiče, aby opakovaně prohlíželi dětem zejména školní sešity -všechna oznámkovaná cvičení včetně diktátů mají být podepsána - zodpovídají žáci (vědí o tom). Slouží i k Vašemu přehledu o tom, jak děti zvládají to či ono učivo. Děkuji za spolupráci. 

Ze schůzky třídních důvěrníků s ředitelem školy dne 6.10. 2016 :

Rodiče by měli děti doprovázet maximálně do šatny a po vyučování na ně čekat venku, nikoliv v prostorách školy.

Formuláře k vytisknutí – nově doplněno o omluvenku pro dojíždějící děti.

Úrazy je nutné hlásit ihned.

Na 18.11. je zažádáno o ředitelské volno. Na jeho schválení se zatím čeká.

 

  Ze schůzky s třídní učitelkou:

Omlouvání dětí – o nepřítomnosti dítěte je nutné informovat alespoň telefonicky, popř. nechat vzkaz,  a to nejpozději do 3 dnů od počátku absence. Potom nepřítomnost omluvit do žákovské knížky.

Omluvenka na TV pokud je dítě nastydlé apod. musí být písemná!

Někteří žáci stále nemají obalené sešity a učebnice!

Připomínám podepisování diktátů, diktáty z českého jazyka již i opravujeme, v žákovské knížce je nutné podepsat každé důležité upozornění, jinak alespoň jednou týdně.

Desky na číslice – pokud je dítě nemá, špatně se mu s kartičkami manipuluje, jsou pomíchané a nestíhá tak počítat příklady. Nutné pořídit.

Změny adresy, tel. čísla a ostatní důležité informace prosím neprodleně hlaste.

Děti přes prázdniny zapomněly násobilku, kterou již měly ve druhé třídě osvojenou. Prosím opakujte.

!!! Výroba šperků – na začátku prosince, vybírá se 70 Kč

Tělocvik navíc –  pro zájemce každé úterý 13:45 – 14:30 zdarma.

Čtení – od října mají děti každý den 20 min. číst. Je vhodné střídat tiché a hlasité čtení. Mohou vynechat dva dny v týdnu.

 20.9.

Dnes ve třídě proběhl dvouhodinový program se školní psycholožkou ,,EMOCE
DO ŠKOL" zaměřený na vnímání a identifikaci pocitů druhých lidí i emocí vlastních a práci s nimi. Děti se seznámily s celou škálou emocí a jejich tříděním, součástí byly i aktivity výtvarné, dramatické, včetně shlédnutí krátkého hezkého kresleného videa.

V návaznosti na tento projekt bude ve třídě probíhat program s každodenním monitorováním emocí dětí zábavnou ilustrační formou.