Vyhledávání 

Žádné obrázky

Realizované projekty

Výzva č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Naše škola je zapojena v dotačním programu  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Publicita

Modernizace jazykové učebny

Cílem projektu je modernizace jazykové učebny Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice

Publicita

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Projekt Inkluze - informace