Vyhledávání 

Žádné obrázky

Ukončené projekty

PASCO

Ve spolupráci se ZŠ Habrmanova se naše škola (jmenovitě Mgr. Stará, Mgr. Vernerová a Ing. Kazdová ) zúčastnily projektu využívající měřící přístroje PASCO. Více zde.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání.

 Naše škola se účastní projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání, díky kterému žáci i učitelé absolvují několik exkurzí do rozmanitých firem. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem o přírodovědné a technické obory u žáků základních škol. Odborníci z praxe předají žákům a pedagogům své zkušenosti a seznámí své potenciální zaměstnance s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce.

Výzva 51

Cílem podpory je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků se zaměřením na využívání ICT ve výuce. Výzva 51 byla úspěšně ukončena v srpnu 2015.

Výzva 56

Cílem je podpora výuky cizích jazyků se zaměřením na čtenářské dílny, jazykové pobyty učitelů v zahraničí a jazykově-vzdělávací pobyty  v zahraničí pro žáky. V rámci této výzvy absolvovali naši pedagogové studijní pobyty v zahraničí a naši žáci se zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně.

Výzva 57

Cílem je podpora a rozvoj technického vzdělávání žáků na druhém stupni základní stupni, rozvoj profesních dovedností učitelů a rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.