Vyhledávání 

Žádné obrázky

Školní družina

V současné době fungují čtyři oddělení školní družiny, která jsou umístěna v přízemí a v  prvním patře budovy prvního stupně.V rámci pedagogického působení na žáky a díky přiměřené volbě  volnočasových aktivit je snahou vychovatelek školní družiny přimět žáky  k optimálnímu způsobu využití volného času. Důraz je kladen především na možnost seberealizace žáků a tím zvýšení motivace k vyvíjeným činnostem.

Díky možnosti využití veškerého školního zázemí (jak sportovního tak i didaktického) lze vykonávat různorodé aktivity (sportovní vyžití, výtvarné dílny, základy domácích prací ).

Veškerá činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem pro školní družinu, který je uveden v přehledu dokumentů na webových stránkách školy případně na webových stránkách školní družiny.

 

Kontakty:

Oddělení v přízemí:

Jana Hyková 731 313 815    

Jolana Kubištová 605 464 296

                           

Oddělení v prvním patře:

Kateřina Klejchová  736 185 427

Marie Marková   604 649 914

Hlavní vychovatelka:

Jana Hyková

Vychovatelky:

Jana Hyková (přízemí)

Jolana Kubištová (přízemí)

Kateřina Klejchová (1. patro)

Marie Marková (1. patro)

Dokumenty:

Zápisní lístek

Odhláška ze školní družiny

Pokyny Školní družiny

Vnitřní řád Školní družiny

ŠVP Školní družiny

Bezpečnost