Vyhledávání 

trida po_2012_2_30x45res.jpg

Stránka třídy 1. B

 

 

 

 

Dobrý den, vážení rodiče,

vítám Vás ve školním roce 2017-2018. Třídní učitelka Ilona Kovářová.

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN 25.6. - 29.6. 2018

Celý týden zkrácená doba výuky do 11:00 hod. V pátek do 8:30 hod.

V úterý - návštěva městské knihovny - Pasování na čtenáře

Ve středu - dopoledne s 9.ročníky (sportovní oblečení)

Ve čtvrtek - konec v 11:10 hod.

V pátek - rozdání vysvědčení, s sebou desky (fólii). konec v 8:30 hod.

Všem dětem i rodičům děkuji za hezký školní rok a přeji hezké sluníčkové prázdniny.

 

Týden 14.5. - 18.5. 2018

V PÁTEK 18.5. SE BUDEME FOTOGRAFOVAT V 8:30 HOD.

Čj - str. 87, 88, 89 -  cvičení důkladně procvičujte 3 krát.

             90 pouze básnička - barevně vyznačte slabiky di,ti,ni

      Písanka - str.15,16,20,22, 6

M - str.46, 47, 48, cv. 3,4

      stále trénujte sčítání a odčítání do 20.

PRV - str. 63, 64

Týden 9.5. - 11.5.2018

ČJ - str. 84 -86 D.Ú. str. 87 - sloupeček slov

Písanka - str. 12,13,14,15 - 5 řádků

M - str. 43,44,45- cv. 1,2,3

PRV - opakuj dny v týdnu, měsíce v roce a roční období

Týden 2.5. - 4.5.2018

Na příští týden doneste malý květináč s hlínou.

ČJ - str. 82 - 84 - D.Ú. důkladně procvičte čtení dopisu na str.84

 Písanka - str. 7,11,12

M - str.43, cv. 2

          44, cv. 1,2,3, D.Ú. str. 44, cv.4 + úloha o zmrzlině

PRV - str. 58, 62

Ve čtvrtek  3. 5. se konají třídní schůzky od 15:30  do 17:00 hod.

Týden 23.4. - 27.4.2018

ČJ - str. 78 - 81

      Písanka č.4 - str. 1 -5 Procvičujte přepis vět.

M - str. 39, 40, 41

           42, cv.1,2,3,4

     D.Ú. str.43, cv.4 

PRV - str. 53

 

Týden 16.4. - 20.4.2018

ČJ - str. 73 -77

      Písanka - str.34, 37, 38, 39 procvičujte znalost všech písmen

M- str. 37, 38, 39,cv.3 ( potřebuješ obrázek ze str.19,cv. 3)

     hry na dělení str. 17, 21, 25, 35

PRV - str. 49 - části stromu vystříhni v bočním sloupci, nalep na papír a popiš části.

        str.50

        Opakuj si vše o jaru.

 

Týden 9.4. - 13.4.2018

Sběr kůry končí 18.4.2018.

Ředitelské dny 30.4., 7.5., 8.6. 2018. Děti mají volno.

ČJ - str. 68 - 72 - vyvození nových hlásek Ř, CH, skládejte slova  a věty z písmen

       Písanka - 31,32,33,35, 36

M - str. 33,34,35,36

           37,cv. 4 - D.Ú.

PRV - str. 47 - dolepit části rostliny

               49 celá - doplnit části stromu a keře

Týden 3.4. - 6.4.2018

ČJ - str. 66 - 67

      Písanka - str.23,24,29,30

M - str. 29,cv. 1,4,hra

           30, cv.4

           31, cv. 2,3

           32 celá, 33,cv. 2

PRV - str.46,47,48 

Týden 19.3. - 23.3.2018

Středa 28.3. - velikonoční dílna - donést 3 úzké mašle (1m dlouhé).

Čj - str. 59 - 62, D.Ú. 63,cv. vyprávění o morčeti a růžový sloupec slov

      Písanka - str. 16, 17, 25, 26 - 5 řádků, 27 

M - 25, 26, 27- cv. 1,2,3

      28,cv.1,2,    D.Ú. str.29,cv.2

PRV - str. 55 - dokončit stránku

 

Příští týden 12.3. - 16.3. jsou jarní prázdniny.

Po prázdninách: 19.3. - bruslení

                           20.3. - donést: malou misku s hlínou, semínka řeřichy nebo osení

                                                 různé zbytky balicího barevného papíru - NE vánoční.

Týden 5.3. - 9.3.2018

ČJ - str. 54 - 58 - vyvození nové hlásky, skládání slabik, čtení slov

                          čtení vět s porozuměním - hledání správného slova do věty.

      

      Písanka - str.1, str.15, str. 18,19,20

M -  str. 22, 23, 24

      hodně procvičujeme sčítání a odčítání přes 10 (rozkládáme přičítané a odečítané

      číslo), proto se zaměřte na rozklady čísel.

Prv - hodiny, části dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc)

        str. 54 - roční období - vypracujte podle zadání dole na straně

 

Týden 26.2. - 2.3.2018 - i tento týden spojujeme

PONDĚLÍ - Čj - str. 49 - čtení slov ve sloupci zkouším na známku

                            50, cv. 1 čtení vyprávění, naobloučkování slov po slabikách

                                  cv. 2 porozumění textu, rozhodnutí o pravdivosti vět.

                             51, cv. 1 D.Ú. zadání dole

                 Písanka - str. 9

                 M - str. 18 - celá

                             19, cv. 1 - utvoř slovní úlohu, souvisí s úlohou na str. 17

                     - procvičování orientace na číselné ose, sčítání a odčítání zpaměti

ÚTERÝ - ČJ - řazení písmen a psaní slabik - diktát

                   uč. str. 50 - procvičení čtení vět (Výlet do mlýna)

                              51, cv. 3 - naobloučkovat, pozor na slova s neslabičnou předložkou

                                              (př: v potoce - v po-to-ce, s Evou - s E-vou)

                                   cv. 4

                  Písanka - str. 10 (4 řádky za D.Ú - koule, Ou, Ouvej!, meloun)

                                str. 12 - 5 řádků

           M - str. 19, cv. 2 ,3, HRA

                str. 20 - autobus - početní řetězec

           PRV - opakovací test člověk,

                    hodiny - nácvik celé a půl hodiny

STŘEDA - Čj - str.51, cv. 2,4

                         52, cv.1 - báseň označení hlásky

                               cv. 2 - hledání hlásky H ve slovech

                               cv. 3 - čtení slabik - D.Ú. procvič

              Písanka - str. 11 - dvojhlásky eu

               M - str. 20, cv. 1 - autobus - početní řetězec, kombinace vystupujících a

                                                        nastupujících lidí, různé možnosti řešení

                    20, cv. 2 - bludiště pomocí klíčů

                    21, cv. 1 - slovní úloha, cv. 2 - hledání všech možností +,-

ČTVRTEK - Čj - uč. str.52, cv. 4 - naobloučkovat a vybrat slovo k obrázku

                                      cv. 5 - čtení vět a tvoření

                                53, cv. 1

                    Písanka - str. 12, 13

                 PRV - str. 58 - ústně procvičit - nepsat

                                59, 60 - vše doplnit  - procvičovat hodiny

PÁTEK - Čj - str. 53 - úkoly dole na stránce,  naobloučkovat po slabikách slova u

                               růžového balónku a slova ve sloupcích

            Písanka - str. 14 celá strana (2 poslední řádky za D.Ú.)

            M - str. 20, cv. 3

                       21,cv. 3, 4      

                       22,cv. 2 - D.Ú.   

           VV - dovybarvit pohádku

V pondělí 5.3. jdeme bruslit.                    

               

 

Týden 19.2. - 23.2.2018 

PONDĚLÍ - ČJ - str. 46 - nácvik dvojhlásek au, ou

                    Písanka č. 3 - str. 5 D.Ú. (4 řádky)

             M - str. 15, cv. 5

ÚTERÝ - ČJ - str. 46, cv. 3, 4

           Písanka - str. 5 celá, 6 (4 řádky - nácvik R)

           M - str. 15 - řada čísel 0 - 15, 15 - 0 (cvičte číslo hned před, hned za daným 

                                                                číslem)

                sčítání a odčítání zpaměti bez číselné osy (bez čísel v deskách)

               str. 16, cv. 4

STŘEDA - ČJ - str. 47 - cv. 1 (čtení textu Výlet)

                               cv. 3, 4

                   Písanka - str. 6, 7 (4 řádky)

             M - str. 16, cv.5

                        17, cv. 1,2,4

                  stále procvičujte rozklady čísel a orientaci na číselné ose do 15.

ČTVRTEK -  ČJ - uč. str. 47, cv. 2

                                  48 - vyvození nové hlásky ( u slov trénujte, kde hlásku slyšíme)

                                  48, cv. 1 báseň naučit a označit C,c barevně

                                        cv. 2 opakujeme zápis krátké a dlouhé slabiky, rozdáno 

                                                písmeno C,c do skládací abecedy.

                                        cv. 3 - zadání dole

                                        D.Ú. - cv. 4 naobloučkovat slabiky + zadání úkolu dole.

         Písanka - str. 7 (drá, drápy, dráty)

                       str. 9 - 4 řádky

                       str. 8 - DÚ ( 4 řádky - op, ol, stopa, pole, ot, oj)

         PRV - stále části těla , dny v týdnu části dne.

PÁTEK - ČJ - str.49, cv.1,2 - zadání dole

                             cv. 3 - naobloučkovat slabiky

                             cv. 4 , 5 - DÚ

             Písanka - str. 7 - přepis dole,

                                8 - D.Ú.

                                9 - 4 řádky

M - str. 17, cv. 3,5,

           18, cv. 1,2,3, - uspořádání čísla 16, číselná řada, číslo hned před, hned za

                               - autobus - počítání řetězce

                               - procvičujte příklady do 15 zpaměti

                                  a příklady s přechodem přes 10 např. 8+5=

 

 

Bruslení - v pondělí 19.2.2018

Vážení rodiče, protože v tomto týdnu hodně dětí chybělo, upravuji množství probrané látky. Prosím Vás, znovu se podívej na zápis. Děkuji.

Týden 12.2. - 16.2.2018 - akce Barevný týden (změna : čtvrtek - zelená)

ČJ - str. 43 - 45 - důkladně procvičte čtení slov v sloupečcích a vypracujte jednotlivé úkoly podle zadání dole na stránkách

                      

     Písanka - str. 38 - 40 ukončení písanky

                   rozdávám nové  - doplňte str.2,3,4. Pokud někdo napsal  str.1, nic se neděje.

                   Procvičujte jednotlivá písmena a slabiky.

M - str. 14 - 15 počítáme do 14

PRV - str. 43 - procvičujte části těla člověka, zdravá strava, režim dne.

                     stále opakujeme roční období, mesíce a dny v týdnu

 

Týden 5.2. - 9.2.2018

5.2. - BRUSLENÍ

ČJ - str. 38 - 42

       Písanka - str. 33 - 37

M - str. 12, 13

PRV - opakuj si části těla, roční období, měsíce a dny v týdnu

         str. 42

 

Týden 29.1. - 1.2.2018

ČJ - str. 34 - 37 - procvičujte čtení psacích písmen

      Psaní - str. 26, 27, 29, 31

                      32- 4 řádky

M - str.  10, 11

31.1.2018 - KARNEVAL. Po rozdání vysvědčení se děti převléknou do masek, odchod do velké tělocvičny.

                                         Konec po 4.vyučovací hodině. 

Týden 22.1. - 26.1.2018

22.1. JDEME BRUSLIT OD 10:00 HOD.

ČJ - str. 30 -34

Písanka - str. 23 - 26

                    28, 29 - 5 řádků

M - str. 8, 9

PRV - str. 40, 41

 

Týden 15.1. - 19.1. 2018

ČJ - str. 26 - 29

      Písanka - str. 15 - 22

M - str. 63 - 65

Prv - str. 37 - 39

Týden 8.1. - 12.1.2018

Po velikém nadšení z bruslení jsem objednala další termíny: 22.1., 19.2.

Celkem půjdeme ještě 4krát. Rodičům děkuji a těším se na další spolupráci.

Na zítra donést: 4 ks odličovacích tampónků. Pokud doma máte.

ČJ - str. 22 - 24 - nové písmeno a slabiky, procvičte slova s předložkou

       Písanka - str. - 7, 8, 9, 10, 11, 12,

                     str. 13 - 5 řádků

                     str. 14 - celá

                     str. 15 - pouze slabiky  - ly, my, py

                                 slova nepište

                     trénujte psaní slabik podle diktátu.

M - str. 60 - 62

Prv - str. 35, 36

 

 

Všem rodičům přeji krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti. 

Týden 18.12. - 22.12.2017

PÁTEK 22.12. - DONÉST: jablko, hrníček, skořápku s malou svíčkou,

                                           krabičku cukroví, žádné učení.

ČJ - str. 16,17 + D.Ú. str.21 na Vánoce

Píanka - str.1 - 5

M - str. 55 - 57 + D.Ú. PL (k odevzdání po Vánocích)

PRV - str. 34 domaluj dárky

INFORMACE: BRUSLENÍ od ledna NUTNOST MÍT PŘILBU !!! (lyžařská nebo stačí  

                    cyklistická)

                    Dáreček pod třídní stromeček do 50,-Kč přinese každý žák jen jeden.

                    Čtvrtek 14.12. půjdeme do knihovny, odchod 7:50 od školy.

Týden 11.12. -15.12.2017

ČJ - ŽA - str. 12- 16 nová písmena J,Y a slabiky

       Písanka - str. 20 - 23

M - str.51 - 54 - D.Ú. str. 54, cv. SKLÁDEJ

PRV - vánoční zvyky

Týden 4.12. - 8.12.2017

ČJ - ŽA - do str. 11- procvičit  čtení psacích písmen a jednoslabičných slov

        Písanka - do str. 19

M - do str. 51 - procvičujte sčítání a odčítání do 10

PRV - str. 31

Týden 27.11. - 1.12.2017

PROSÍM -  na příští týden usušte 3 i více koleček z pomeranče (raději menší).

Prohlédněte si fotky z lampiónového průvodu.

ČJ - ŽA - str. 46 - stále procvičujte - necháváme ve škole

       Slabikář - str. 3 - 6 - opakování známých hlásek a slabik.

       Písanka - malá str. 11, 12,13,14,15

                     velká - číslice 8

M - str. 45 - 47

Prv - str. 26 - úkoly dole

             30 - cvičení Kašpárek a holčička Ája

Týden 20.11. - 24.11.2017

ČJ -ŽA - str. 44 - 46

       Písanka - velká číslice 7

                     malá str. 9,10

                                  11- 5 řádků

M - str.41 - cv. 1,2

           42 - 44

PRV - str.25 

Týden 13.11. - 17.11. 2017

ZMĚNA :  Ve čtvrtek 16.11. bude matematika.

 

Týden 6.11. - 10.11.2017

ČJ - str.36-39 - procvičujte čtení slabik, slov

                       nová hláska U + slabiky

      Písanka - str. malá písanka - první str. celá

M - 35- 37 - sčítání do 8

Prv -  str. 20 - nakreslit svoji rodinu, 21celé.

Týden 30.10. - 3.11.2017

Ve středu 1.11.2017  se budu těšit na společný lampiónový průvod.

ČJ- ŽA -  str. 33 - 35 - důkladně procvičujte čtení slabik

      Písanka - str. 37 - 39, z druhé strany sešitu číslice 1

M - str.33,34- cv. 1,2

PRV - str.17-19

    

 

Týden 23.10.- 25.10.2017 - čtvrtek , pátek jsou podzimní prázdniny

ČJ - ŽA - str. 30 - 32 Vyvození hlásky O, procvičování slabik

      Písanka - str. 33 - 37

M - str. 30 - 32

PRV - str. 15, 16

Dobrovolný úkol: navlékněte korále z jeřabin nebo šípku pro naši podzimní vílu. Děkuji.

 

Týden 9.10.- 13.10.2017

Do čtvrtka 12.10. donést 6-10 různě velkých vylisovaných listů.

Procvičujte čtení písmen a slabik.

Týden 25.9. - 29.9.2017

ČJ - str. 16,17 - vyvození hlásky A, procvičujte hlásku M

Písanka - str.19,20,21

M - str.16 - 19

PRV - str.8