Vyhledávání 

trida po_2012_2_30x45res.jpg

Stránka třídy 5.B

Týden 6. 6. - 7. 6. (8. 6. ředitelské volno!)
út: ČJ PS str. 67/1a, 3 a 1a dokončit za DÚ (přísudek jmenný se sponou)
 
 
 
TÝDEN 28. 5. - 1. 6. 2018:
ČJ - PS str. 62/4, str. 63/ celá
VLA - zápis ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje
AJ1 - učte se slovíčka ze str. 84 a 85 ( from balloon to Well done!)
AJ1 - PS str. 55/3
 
Čtvrtek 24. 5. 2018:
AJ1 uč. str. 67/4 - doplnit do textu
 
Úterý 22. 5. 2018:
ČJ PS str. 61/3, 4
AJ1: slovíčka str. 84 from description to tall
UČIT SE NA VLASTIVĚDU! - 23. 5. PÍŠEME Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE!
 
Pátek 18. 5. 2018:
ČJ uč. str. 110/11 přepsat do sešitu na DÚ. Napsat opravu diktátu a nechat diktát podepsat od rodičů.
 
 
Středa 16. 5. 2018:
ČJ uč. str. 110/9 b - zapsat do sešitu na DÚ
V ČJ jsme hovořili o reklamě (uč. 110), udělali cvičení 8,9,10 ze str. 110
 
Úterý 15. 5. 2018:
ČJ: uč. 109/7 dodělat
AJ1: slovíčka str. 84/ from any to welcome (prostřední sloupec a část třetího sloupce). V učebnici str. 64/1a slovní zásoba popisu osob
 
 
Pondělí 14. 5. 2018:
ČJ uč. 109/6 dokončit do školního sešitu ČJ
VLA - ve středu 16. 5. písemné opakování z Pardubického a Karlovarského kraje. Zápis z Jihomoravského kraje do pondělí 21. 5. 
 
Středa 9. 5. 2018:
VLA str. 24/ kraj Vysočina  - vlastní zápis
M str. 13/2
 
Středa 2. 5. 2018:
ČJ UČ str. 105/23 celé, str. 106/24, cvičení 25 je za domácí úkol! (přepsat do sešitu na domácí úkoly), 26. Příslovce
 
VLA str. 22/vlastní zápis z Pardubického kraje
 
 
Pátek 27. 4. 2018:
AJ1: PS str. 47/4b,c a UČ str. 57/grammar přepsat a doplnit. Naučit se slovíčka ze str. 84 from C our town to heavy
 
Úterý 24. 4. 2018:
ČJ: za DÚ str. 99/25 (učebnice) + podpis rodiče! Ve výuce jsme se učili vyplňovat podací lístek, který měli mít žáci s sebou.
VLA: zápis z Královéhradeckého kraje
 
Pondělí 23. 4. 2018:
VLA - str. 18 zápis z Libereckého kraje a nechat podepsat od rodiče!
Změna v rozvrhu: v úterý 24. 4.  je 1. hodinu vlastivěda!
 
Info pro nepřítomné na týden od 16. 4 . - 20. 4. 2018
PO 16. 4.:
ČJ - číslovky (UČ. str. 93 - teorie), UČ str. 93/4 (dodělat za DÚ)
PŘ - ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA (UČ. str. 64 a 65)
VLA: Karlovarský kraj (opakování, práce s mapou), za DÚ přečíst Ústecký kraj na str. 16 a 17
 
ÚT 17. 4. :
ČJ str. 93/6 za DÚ + podpis . Kontrolovali jsme DÚ z pondělí, tj. 93/4 a četli jsme text ze str. 92/Nové známky
AJ1 PS str. 44/1B, 2 (your homework), DÚ
 
ST 18. 4.:
ČJ str. 94/přepis do chytráčku teorii o řadových číslovkách a o složence. 94/9, 95/12 a na str. 95/přepsat skloňování číslovek dvě,(dva), tři, čtyři. V PÁTEK 20. 4. PŘINÉST SLOŽENKU (z pošty) - budeme se učit ji vyplňovat!!!!!
VLA str. 16 a 17 Ústecký kraj (vlastní zápisy)
Čítanka - str. 112/jarní pranostiky
 
ČT 19. 4.: za DÚ přepsat do ČJŠ str. 95/13
 
Pá 20. 4.: ČJ- vyplňování složenky typu C (Pojmy: adresát, odesilatel. Zásady psaní číslovky na složenku), dále str. 97/teorie, resp. gramatika čtení a psaní složených číslovek
 
 
Info pro nepřítomné od 9. 4. - 13. 4. 2018:
ČJ:
UČ. str. 85/4, 5, teorie čeština jako národní jazyk, UČ str. 86/7,8 + Slovesné tvary z hlediska spisovnosti, slovesné tvary podmiňovacího způsobu slovesa být, cv. 8,UČ  str. 87/9,10, str. 89/16.
UČ str. 87/OZNÁMENÍ - přečíst teorii a za DÚ vytvořit plakát na téma (stačí do slohového sešitu): Dětský den (oznámení, že se bude konat ve vaší obci Den dětí. Uvést základní informace: kdo je pořadatelem, kdy se Den koná, čas konání, kde,....seznámení s programem a na závěr výzva (Přijďte! Těšíme se na Vás, apod...)).
 
VLA : opakování Plzeňského kraje, DÚ z PS str. 21/celá. UČ str. 14/ Karlovarský kraj - vlastní zápis.
PŘ: UČ str. 64 a 65 rozmnožovací soustava
AJ1: PS str. 43/5, 6. Z UČ. překreslit předložky (str. 52/3a grammar)
 
Info pro nepřítomné a domácí úkoly od 3. 4. - 6. 4. 2018:
ČJ UČ. str. 118 a 119 celé (PL)
VL UČ str. 12, Plzeňský kraj
PŘ smyslová a nervová soustava (UČ str. 62 a 63), PS str. 36 a 37 celé
 
 
 
 
DÚ  ZE DNE 26. 3. 2018 a info pro nepřítomné:
ČJ PS s. 54/ 4.3, 5.1, 5.2, PS s. 55/6.1, 6.2, 7.1a, 7.2, 7.3
VL UČ str. 10 - zápisy z Jihočeského kraje
VL PS str. 20/celá
PŘ Uč. str.62 smyslová soustava, PS str. 34/ 12, 13, PS str. 35/16, 17 a 18
 
 
 
DÚ ZE DNE 23. 3. 2018:
ČJ UČ str. 79/11
AJ1 PS str. 38/2 a s. 39/6
 
DÚ  ZE DNE 21. 3. 2018:
ČJ Uč. str. 79/10
VL PS str. 9/celá
 
 
 
Info pro nepřítomné ze dne 6. 3. 2018 (týden od 5. 3. - 9. 3. 2018):
ČJ UČ. str. 111/přepsat druhy zájmen. PS str. 52/2
AJ1 UČ str. 43/3a, naučit se slovíčka z PS str. 83 My Day (B) a Free Time (C).
 
 
Info pro nepřítomné ze dne 2. 3. 
Aj UČ str. 41/3,4,5 a v PS str. 34,35 celé. V ČJ jsme do chytráčku zapsali zájmena (základní informace o nich) a v PS str. 52/1a,b
 
ZÁJMENA: zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazujíK zájmenům nepatří jen slova jako on, ty, my, váš, její a ten, ta, to, tento, tihle apod. Řadíme mezi ně také slova kdo, co, který, jaký, čí a nikdo, nic, nijaký, ničí a žádný, každý, všichni, kdokoli, cosi a podobně.
U zájmen můžeme určit pád a číslo, u některých také rod (například on, ona, ono nebo tvůj, tvá, tvé).
 
Druhy zájmen:
 
 • 1) Osobní

  já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se

  2) Přivlastňovací

  Přivlastňují skutečnosti osobám.

  můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

  3) Ukazovací

  Ukazují na skutečnosti.

  ten, tento, tenhle, tamten, onen, takový, onaký, týž, tentýž, sám

  4) Tázací

  Táží se na skutečnosti a chtějí odpověď.

  kdo, co, jaký, který, čí

  5) Vztažná

  Vyjadřují vztah ke skutečnosti.

  kdo, co, jaký, který, čí, jenž

  6) Neurčitá

  Vyjadřují neurčitost. Nevíme přesně kdo nebo co.

  někdo, něco, kdokoli, cokoli, kdekdo, kdosi, každý, všechen

  7) Záporná

  Popírají skutečnosti.

  nikdo, nic, ničí, nijaký, žádný

 
Info pro nepřítomné ze dne 1. 3.
V ČJ jsme v učebnici dokončili str. 73 a od zítra bychom začali zájmena. V pracovním sešitě jsme dodělali str. 51, 67. Ve vlastivědě jsme zapsali Prahu a v PS str. 2. celou. V Aj jsme dělali v uč 41/3 a v PS strany 32 a 33.
 
 
Info pro nepřítomné ze dne 26. 2. 2018 (týden od 26. 2. - 2. 3.)
ČJ - Uč. str. 72 a 73 obě strany vypracovat a přepsat teorii o přísudku slovesném ze str. 73 do chytráčku.
PŘ - Uč. 58 - opsat, co tvoří trávicí soustavu a udělat stručný zápis o T.S. Pracovní sešit - dýchací a oběhová soustava (s. 38?)
Matematika PS s. 39/4, s. 40/5, 6
VL - str. 5/opsat Nej z ČR, str. 6/vypsat názvy krajů a jejich krajská města
 
Info pro nepřítomné ze dne 20. 2. 2018 (týden od 19. 2. - 23. 2. 2018):
ČJ - Uč. str. 70, 71, 72, 73 celé probrat včetně teorie o přísudku slovesném (složeném). Přísudek jmenný se sponou je již probrán.
PŘ - Oběhová soustava (Uč. str. 57), trávicí soustava (str. 58 - 59)
VL - třetí republika, Komunistická strana Československa
AJ1 - Time 
 
Info pro nepřítomné ze dne 15. 2. 2018 (týden od 12. 2. - 16. 2.):
ČJ - Uč. 68, 69, 70 celé strany
VL - číst v učebnici od str.45 - 48.
PŘ - Uč. str. 55 a 56: svalová a dýchací soustava (číst a udělat zápis z podstatných věcí v učebnici), PS str. 31 dodělat celou stranu.
 
Info pro nepřítomné ze dne 7. 2. 2018:
ČJ  - PS str. 50/ celá, str. 51/ celá, učebnice ČJ str. 64/9 písemně, str. 66/15 písemně (třeba jen na papír)
VL  -  PS str. 24, 25, 26 celé vypracovat a přečíst v učebnici vlastivědy str. 40 - 44, budeme pokračovat s. 45
PŘ - str. 51/ vypsat orgánové soustavy (kulaté obrázky) a číst s. 52, 53 Z TĚCHTO STRAN STRUČNÝ ZÁPIS, s. 54 - opsat UŽ VÍME, ŽE.... V dalších dnech se budeme učit o svalové soustavě (s. 55).
AJ1 - slovíčka s. 82 celá strana
 
Ve středu 31. 1. 2018 bude 5. vyuč. hodinu třídnická hodina - rozdávání pololetního vysvědčení.
 
Info pro nepřítomné ze dne 30. 1. 2018:
PŘ UČ s. 51/ vypsat orgánové soustavy.
AJ1 - UČ 33/5 (dodělat i cv. 4)
 
Info pro nepřítomné ze dne 26. 1. 2018:
ČJ PS str. 46 celá, 47 celá. Opakovat přídavná jména, v pondělí píšeme diktát.
AJ1: PS 27/4, naučit se slovíčka str. 82 My world, pets, colours
 
Info pro nepřítomné ze dne 24. 1. 2018:
 
ČJ: DÚ učebnice  s. 61/21 a, b písemně do sešitu pro domácí úkoly. Ve škole jsme dělali cvičení v učebnici s. 58/16. Neustále opakujeme přídavná jména a koncovky přídavných jmen.
 
M: DÚ Uč. 40/3
VL - dokončili jsme 1. světovou válku a začali jsme vznik Československé republiky (T. G. Masaryk)

 

Domácí úkoly ze dne 8. 1. 2018:

PŘ PS str. 21/2, 22/ celá, 23/5

Ve čtvrtek 11. 1. píšeme z přírodovědy, téma: podnebné pásy (Uč. 33 - 39)

 

Domácí úkoly ze dne 4. 1. 2018

ČJ PS str. 21/celé

 

AJ1 slovíčka str. 81 "D"

 

PŘ vlastní zápisy ze stran 36 - 38 (subtropický, mírný a polární pás) - charakteristika krajiny, typická fauna a flóra.

 

 

 

Domácí úkoly ze dne 3. 1 2018

ČJ Uč. 44/21 písemně