Vyhledávání 

Žádné obrázky

O škole

Historie školy

V 90. letech 19. století vyvrcholila neúnosná situace měšťanské školy, která sídlila 20 let v domě č. 17 na Starém náměstí. C. k. Okresní školní rada přikázala městu svým výnosem ze  dne 1. března 1894 pod pokutou zjednat neprodleně nápravu. 

Městské zastupitelstvo s tehdejším starostou Josefem Glücksmannem situaci řešilo a po všestranném uvážení padlo rozhodnutí o stavbě nové školní budovy. 

Práce započaly 19. března 1895 a byly dokončeny 1. září 1896. Čtětě dál...

 

Současnost

Přestože obě budovy, v nichž škola sídlí, jsou historické, učebny a vnitřní prostory prošly rozsáhlou modernizací. Čtěte dál...