Vyhledávání 

Žádné obrázky

1. Aktuality výchovného poradce

 

 

Prezentace k přijímacímu řízení v odkazu

 

2. Volba povolání !!!!!

 

Informace o přijímacím řízení na osmileté gymnázium

   

www.zsnadrazni.cz - zprávy výchovného poradce-aktuality

 

(zde budu průběžně zveřejňovat nejnovější informace o

   

přijímacím řízení)

           

konzultace: kdykoliv po předchozí domluvě, nebo

   
 

telefonicky:  731 427 903

       
 

                                         e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

       
 

                 Mgr. Hana Hůlková

         

sledujte: www.gymnct.cz-stránky gymnázia

   

Rodiče žáků, kteří budou mít zájem o studium na gymnáziu,

 

nahlásí jméno žáka třídní učitelce nejdéle do 5.1.2018.

   

Možnost podat přihlášky i na dvě gymnázia,

     

po vytisknutí přihlášky nebude možné měnit počet škol!!!

 

Přihlášky i zápisový lístek předájí třídní učitelky zákonnému zástupci

s pololetním vysvědčením(nutné předložit OP).

     

Na přijímací zkoušky nanečisto (únor), přihlašují děti rodiče !!!!

 


 

 

 ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 8. a 9. ROČNÍKŮ

Nezapomeňte na Přehlídku škol 11.-12.10.2017!!!

Sledujte  www.zsnadrazni.cz( Zprávy výchovného poradce-Aktuality atd.)

 Podávání přihlášek: na SŠ s talentovou zkouškou do 30.11.2017

 na ostatní SŠ a SOU do 1.3.2018

  (posílají rodiče, ne škola), přihlášky dostanou žáci s pololetním vysvědčením

 Přijímací zkoušky:

 Prezentace v odkazu 2. Volba povolání

 Na přijímačky nanečisto přihlašují děti RODIČE !!! Ne ZŠ!! Info na webu SŠ.Přihlášky : výběr středních škol, na které se budou děti hlásit, nahlásí každý žák osobně výchovné poradkyni v průběhu prosince, nejdéle do 10.1.2018 !!!!!!

 možnost podat až  2 přihlášky, vše vyplní škola

  (kromě PLP – povinné lékařské prohlídky)

  Zápisový lístek: odeslat na SŠ po obdržení „Rozhodnutí o přijetí“ nejdéle

 do 10-ti pracovních dnů

 Zápisový lístek předá třídní učitel zákonnému zástupci

 v týdnu od

 5.2.2018 do 8.2.2018

 Předáno do vlastních rukou pouze zákonnému zástupci,

 (který je uveden v matrice školy

 a ne vždy se jedná o matku), proti podpisu. Zákonný zástupce předloží OP.

 Bez OP nebude vydán ZL !!!!!!

 Ztráta Zápisového lístku: pokud dojde ke ztrátě: 1. Podat žádost o vydání nového ZL

 2. Zaplatit vydání nového ZL

 PROTO PEČLIVĚ ZÁPISOVÝ LÍSTEK USCHOVEJTE!!!!

 PŘEHLED ŠKOL V PARDUBICKÉM KRAJI OBDRŽÍ ŽÁCI PO PŘEHLÍDCE ŠKOL !!!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Prosím rodiče žáků, kteří se budou hlásit na SŠ s talentovou zkouškou

 ( obor zač. č. 82), aby název střední školy nahlásili výchovné poradkyni nejdéle do 31.10.2017.

 Přihlášku i zápisový lístek předá třídní učitel zákonnému zástupci,

 který je uveden v matrice školy ( info tř. uč.).

 V týdnu od 6.11. 2017 do 9.11. 2017

 Zákonný zástupce předloží občanský průkaz ( bez OP nebude vydán ZL)