Vyhledávání 

trida po_2012_2_30x45res.jpg

Stránka třídy 4. A

Konzultační hodiny: pro rodiče - Po 7 - 7:40 h + podle domluvy, pro žáky - každou středu v 6:55 - 7:40 h
27. 2. V úterý 28. 2. a ve středu 1. 3. končí vyučování v 11:35 h.

27. 1. V úterý 31. 1. končí vyučování v 11:15 h. Přinést desky na vysvědčení.

26. 1. M - PS2/36,5/37,9-11/40, na počítači www.matika.in;  ČJ - PS 6-9/14, projít U 18/81. Číst knihu, v půlce února bude zase čtenářský deník.

25. 1. M - PS 12/32,2/33,3/36. AJ - PS celá 32. ČJ - PS celá 15.

24. 1. Bohužel jsem dnes byla upozorněna, že třídní knihu si nemůžete otevřít. Zjistím, čím to je a opět zkusím. Včera a dnes jsme udělali: M - PS 6/35, 1/36 součtová tabulka; ze staré učebnice čtení čísel do milionu, jejich porovnávání, zaokrouhlování, písemné násobení; velké pamětné dělení. Český jazyk - vzory muž.rodu, skloňování, diktát; procvičovat životnost a neživotnost. PŘ - lesní patra a na příští týden možnost referátu o lese. Moje AJ - nová lekce + slovíčka s. 32.

20.1. Dnešní novinka: na zkoušku jsem dnes zahájila zápis do elektronické třídní knihy. Podívat se do ní a vyzkoušet, co ukazuje, můžete při prohlídce známek na webu školy. Rozkliknete si výuka a kliknete na třídní kniha - měla by se otevřít. Zapsaná jsou dnešní témata a vpravo je domeček a v něm úkol (zapomněla jsem dopsat ještě celou stranu 18 ve fialové geometrii). Napište mi, jak se Vám to líbí. Hezký víkend.

7.1 ČJ - PS celá 13, procvičit přes fólii s.14, 1a-d/24. M - PS 1/33,6/38.

6.1. DÚ: stará ČJ 4b/94. Zopakovat geometrické učivo, některé děti dodělají nebo opraví 2 úlohy v geom.sešitu a některé neměly sešit, takže dodělají vše.  Opakujte probrané učivo ze všech předmětů - čekají nás pololetní prověrky. Děti často zapomínají pomůcky nebo neudělají zadanou práci. Dodnes nemám od některých práci za vánoční prázdniny. Dohlédněte prosím na přípravu do školy.

 

2. 1. 2017 Doučování v lednu každou středu.

22. 12. Přeji všem rodičům krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku zdraví, štěstí a pohodu.

Úkoly na prázdniny: opakovat přírodovědu, vlastivědu a angličtinu. V ČJ doplnit celý PS1 a přinést. V PS2 doplnit vše do s.12 včetně. V M - PS doplnit do s. 31 (NE GEOMETRICKÉ ÚLOHY!).

9.12. M -PS 10/23, 1,2/27; 5/28; 1/33. Fialová geometrie 1A/31.  ČJ - PS2 celé strany 2, 4; 1/5.

2. 12. ČJ - PS celé 38, 39; M - trénovat rýsování kolmic

1. 12. V úterý 6. 12. se koná v 15:30 - 17 h informační odpoledne. Příští týden odpadá plavání, učíme se podle rozvrhu s TV.  Pokud potřebujete, aby končilo Vaše dítě dřív, musíte si ho osobně vyzvednout. V ČJ děláme vzory středního rodu. V M procvičujte pamětné i písemné počítání. VL - DÚ s. 15/5,6. Zítra máme geometrii.

16. 11. ČJ - PS dodělat stranu 33 + 5/34; M - U do čtverečkovaného sešitu 7/33; AJ - Romča: slovíčka 23. Obsah jedné přečtené knihy do čtenářského deníku nebo na papír.

10.10. Úkoly pro nemocné do pátku: ČJ - U 35,36,39,41. ČJ-PS 18,19,33. Procvičovat určování slovních druhů. M-U 7/29(překreslit do sítě a vypočítat),32(cv.1a-g překreslit do sítě zapsat zlomkem) + dělení se zbytkem, velké násobení a dělení. Př-U s.12 překreslit do sešitu list a květ a popsat. Moje AJ procvičit v PS 20-21, doplnit 19, v U číst a přeložit 20-21.

25. 10. Pro Elenku - ČJ: U s. 30, do ČJš 4/30 - opsat, nadepsat číslo slovního druhu. DÚ - PS: celá 13, 16, 2/17. Pro všechny AJ - překlad vět v sešitu (kdo neměl úkol), PS 2/16 + všechna slovíčka do Unit 6 zopakovat.

DOUČOVÁNÍ V LISTOPADU - STŘEDY 2., 9., 16., 23., 30. 11. V 6:55 H.

3. 10. ČJ - U do ČJd cv.23/20, trénovat vyjmenovaná slova. PŘ - PS celá              3, U 8. M - velké dělení s rozkladem.
30. 9. Ve čtvrtek 6. 10. se konají v 15:30 - 17 h třídní schůzky. Třídní důvěrníci v 15:15 h na dolní budově.                                                          V příštích třech letech bude na naší škole probíhat projekt "Doučování ČJ, M a AJ". V naší třídě to bude ve středu v 6:55 - 7:40 h (poslední týden v říjnu v úterý 25. 10.). Některé žáky si osobně pozvu, ale mohou přijít i ti, kteří si s něčím nevědí rady nebo potřebují něco procvičit. Začínáme ve středu 5. 10. 2016.                                                                                     Učivo: AJ obě skupiny - opakovat vazbu THERE IS/ARE. Do sešitu napsat a přeložit věty: Tam je velký stůl v kuchyni. Tam jsou dvě skříně v ložnici. Tam jsou čtyři tužky v penále. Tam je počítač na stole. Tam jsou tři auta pod židlí. Slovíčka Unit 4 (kdo nemá ještě vytisknuto, doplnit). M - zopakovat kružnice, kruh + rýsování. ČJ - napsat do ČJš cv.17/18 v U; procvičovat vyjmenovaná slova.                                                                  HEZKÝ VÍKEND.
 

27.9. Na čtvrtek ČJ - PS celá 9; všichni AJ - PS 1/10, 3/11. Oprava diktátu, zopakovat vyjmenovaná slova. Kdo by měl ještě zájem o ČJ online - poslední možnost ve čtvrtek ráno.

22. 3. Obdrželi jsme nabídku od onlinejazyky.cz na ČJ pro 1. stupeň. Kdo má již AJ, systém je stejný. Pokud byste měli zájem, zašlete 120 Kč nejpozději do úterý 27. 9. 2016.

14. 9. Vybírám 1270 Kč na PS, plavání, třídní fond a výkresy.

          Učivo: M - U 10, 11; PS 6, 10, 12/7. ČJ - U do 12; PS 2, 3, 4.

                     AJ - U 8, 9; PS 8

12. 9. Zítra (úterý) končí vyučování v 11:35 h.

7. 9. Dnes jsem poslala všem rodičům (doufám!) email se slovíčky ke Clicku2, takže jim je prosím vytiskněte.

Pracujeme podle rozvrhu už tři dny, ale některé děti si ještě nevšimly, že školní rok začal. Nenosí pomůcky zadané již před prázdninami, nepřipravují se podle rozvrhu, neplní zadanou práci. STÁLE PLATÍ: kontrola, opravy a podepisování všech sešitů a ŽK, každodenní čtení (čtou bídně!!!) a důkladná příprava na vyučování.

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!

4. A - dne 1. 9. vyučování do 8:30 h, obědy 10 - 12:30 h. V pátek 2. 9. končí vyučování v 11:35 h. V dalších dnech podle rozvrhu - každý den do 12:30 h.