Vyhledávání 

trida po_2012_2_30x45res.jpg

Stránky třídy 4. B

 

 

Vítám Vás v novém školním roce 2017 /2018

Konzultační hodiny :

Pro rodiče : Každé pondělí - 13:15 - 14:15 hod.

Pro žáky : Každé pondělí  - 7:00 - 7:45 hod. (od října)

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !! 

Hodnocení (známky) žáků z jednotlivých předmětů bude zapisováno již jen do elektronických žákovských knížek. Pro vstup do EŽK přes internet žáci obdrželi přihlašovací jméno a heslo (nalepeno v příloze elektronické žákovské knihy). Vstup do EŽK je přes internetové stránky naší školy kliknutím na průběžnou klasifikaci, kterou najdete po levé straně pod seznamem tříd. 

V EŽK také najdete přehled domácích úkolů a probíraného učiva pod hlavičkou ,,Přehled výuky", kde si vyberete požadovaný vyučovací předmět po pravé straně v horní části. Znamená to tedy, že si pro nemocné žáky budete moci z EŽK zjistit i probírané učivo a nebudu ho již umísťovat na tyto stránky třídy.

 

Zápis ze třídní schůzky konané dne 10.10.2017

 

Ze schůzky s ředitelem školy:

Opět připomíná, že úrazy je nutné hlásit ihned, v den, kdy se stal.

Žáci mají možnost přihlásit se do dvou kroužků, tj. čtenářský kroužek a kroužek deskových her.

Končí období dosavadní školské rady. Rodiče, kteří mají zájem stát se členy této rady, se mohou hlásit.

 

Ze schůzky s třídní učitelkou:

Elektronická žákovská knížka: rodiče kontrolují známky svých dětí v el.ž.k. alespoň jednou týdně a následně potvrdí svou kontrolu podpisem do přílohy el. ž.k. (3x měsíčně)

Probrané učivo nebude nadále umísťováno na stránky školy, ale právě do el.ž.k., a to každý čtvrtek. Pokud je žák nepřítomen, musí si dané učivo doplnit co nejdříve ( z vlastní iniciativy si zapůjčit sešity od spolužáka apod.) V době nepřítomnosti není nutné plnit DÚ

Nevpisovat žádná sdělení do přílohy el.žk. knihy, je jen pro sdělení ze strany školy, rodiče zde omlouvají jen nepřítomnost žáka (možný je osobní, tel.kontakt nebo zaslání e-mailu)

Diktáty a oznámkovaná cvičení : vždy podepsat

Doučování: každé pondělí 7.00 - 7.45 (pro všechny zájemce)

Sešity a učebnice mají být všechny podepsané a OBALENÉ

Ovoce a mléko do škol – nově i jogurty (středa 1x za 14 dní), děti si mají nosit plastové lžičky

Čtenářský deník – opět alespoň 2 knížky za pololetí, zápis podle loňské osnovy

Sbírá se pomerančová a citronová kůra, papír a víčka od plastových lahví

Někteří žáci ještě nemají ve škole ručník !